Pogledajte Melisinu poruku Adrinoj učiteljici koja uči sa njom.

Svako dete.
Svuda.
U školi.

Podržimo zajedno decu iz socijalno ugroženih porodica u njihovom učenju. Postani deo našeg tima i putem video poziva pomaži deci oko domaćih zadataka. Ona trenutno ne mogu da ih savladaju. Kada detetu pomažemo na ovaj način u stanju je da nauči i napreduje sa školovanjem. Znanjem dobija šansu da se izbori sa dostojanstven život bez siromaštva. Deci znači ovakva podrška.

Sve možete da radite i ne napustivši svoju kuću. Dovoljno je da imate kompjuter i internet.  

i kontaktiraćemo vas.

U formularu koji ćete otvoriti, u ponuđenim odgovorima obeležite dva polja – “Rad sa decom” i “Obrazovanje/edukacija”. Nakon prijave, kontaktiraćemo Vas i zakazati video sastanak gde bismo dali detaljnija uputstva.

 

Poslušajte Dacino iskustvo u pomaganju deci da savladaju strašan bauk zvani – matematika.

Evo kako izgleda učenje putem video poziva. Marija, volonterka iz Zagreba, uči sa grupom dece koja se nalaze u Adrinom Društvenom centru u Borči (Beograd). Druga deca se nalaze kod kuće.

 

Više o pomaganju deci u učenju

ADRA trenutno radi sa oko 100 dece koja žive u teškim uslovima na teritoriji Beograda. Sva dolaze iz porodica koje su već opterećene siromaštvom. Naš tim učitelja im pomaže u učenju za školu. Deca najčešće imaju slab uspeh u školi. Razlozi su višestruki, njihovo slabo poznavanje jezika, porodica najčešće ne može da im pruži dovoljnu podršku oko domaćih zadataka, opšte socio-ekonomsko stanje, i dr. Više od polovine odustaju od škole u 5. razredu (kad napune 10 ili 11 godina) jer ne mogu da prate nastavu. Potrebni su nam volonteri za pomoć u učenju preko interneta jer su potrebe velike. 

Zajedničkim naporima, radeći sa istom decom i lično, u našem Društvenom centru, kao i u naseljima u kojima deca žive, saradnjom sa školama i roditeljima, i vašom podrškom putem video poziva, postiže se najbolji učinak.

Ovoj deci je uspešnost u obrazovanju možda jedino što im čuva šanse da prekinu začarani krug višegeneracijskog siromaštva i izbore se za dostojanstveniji životu.

Melisa i druga naša deca su željna učenja i znaju da im je ovakva podrška presudna.

Globalna kampanja ADRA-e

Svako dete treba da ima pristup obrazovanju!
Nažalost, 262 miliona dece, adolescenata i mladih trenutno nema mogućnost da se obrazuje.

ADRA Srbija

ADRA svojim humanitarnim i razvojnim programima pomaže pojedincima i zajednicama u više od 130 zemalja bez obzira na etničku, političku ili versku pripadnost. Kroz partnerstvo sa lokalnim zajednicama, organizacijama i vladama ADRA uspeva da utiče na promenu kvaliteta života mnogih kroz rad u sledećim oblastima: delovanje u nesrećama, društvena pravda, ekonomsko osnaživanje i prevencija rodno zasnovanog nasilja.